Köp- och allmänna villkor

För att genomföra ett köp måste personer under 18 år erhålla målsmans godkännande. Om en minderårig genomför ett köp utan målsmans tillstånd är de inte juridiskt bundna till köpet, men de kan hållas ansvariga för eventuella kostnader som uppstår för robertsfoto ("Roberto video & foto atelje"). Målsmannen bär det yttersta ansvaret för minderåriga. Beställningar som görs i en annan persons namn utan samtycke kommer att rapporteras. Priserna i vår webbutik och eventuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker och tills vidare. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel eller skrivfel. Dessa köpvillkor tillämpas om svensk lag eller annan relevant lag inte föreskriver villkor som strider mot dessa. Vi har rätt att avboka din order om den inte är avsedd för personligt bruk och innebär ytterligare försäljning av exklusiva varor.

Hantering av personuppgifter

Roberto video & foto atelje, org.nr 750824-3438, är anvarigt för och behandlar dina personuppgifter, såsom namn och e-postadress, i enlighet med gällande lagstiftning (Dataskyddsförordningen) under alla interaktioner med oss. Om du vill veta mer om hur vi hanterar dina uppgifter finns det beskrivet i vår "integritetspolicy". Om du har fler fråogor är du välkommen att kontakta oss på info@robertsfoto.com.

Prisändringar

robertsfoto förbehåller sig rätten att avsluta försäljning och att korrigera eventuella bild- och skrivfel på webbplatsen, såsom felaktig produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser, prisjusteringar (inklusive ändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) och felaktig information om lagerstatus för en vara. Sveastudent har befogenhet att korrigera sådana fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om det har angetts ett felaktigt pris för en vara som Beställaren har köpt kommer Sveastudent naturligtvis att informera Beställaren om detta och invänta Beställarens godkännande av det korrigerade priset innan fortsatt hantering av beställningen. All bildinformation på webbplatsen bör endast betraktas som illustrationer och kan inte garantera exakt antal varor, utseende, funktioner eller ursprung. Sveastudent tar inte ansvar för information på webbplatsen som härrör från en tredje part.

Som kund till oss kan du få e-post och sms rörande er order, leverans eller annan kommunikation du initierat. Samt information eller erbjudanden kring vår kundrelation. Email från tredje part eller rörande varor som ej är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer ej. Vid automatiskt utskick kan du som kund enkelt avregistrera dig, information om hur du gör finns alltid i mail eller sms. Detta kan ske utan att du som kund måste göra en inloggning eller liknande.

Leverans

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på webbplatsen. Den förväntade leveranstiden för varan finns specificerad på den aktuella varusidan på webbplatsen.

Om paket behöver hämtas ut, bör Beställaren göra detta inom den angivna tiden i aviseringen. Paketet ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Beställaren får alltid en avisering som indikerar var och när paketet ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post, samt om Beställaren har lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS.

robertsfoto meddelar beställaren via e-post om det uppstår problem med leveransen. Vid försening har Beställaren också rätt att hålla fast vid köpet och kräva att Sveastudent fullgör det. Sveastudent är dock inte skyldig att fullgöra köpet om det finns ett hinder som inte kan övervinnas eller om det skulle kräva uppoffringar som inte är rimliga med hänsyn till Beställarens intresse av att Sveastudent fullgör köpet. Om hindret upphör inom rimlig tid, kan Beställaren kräva att Sveastudent fullgör köpet. Rätten att kräva att Sveastudent fullgör köpet förloras om Beställaren väntar orimligt länge med att framställa kravet.

Normalt sker leverans till privatpersoner via Postnord, beroende på vikt och storlek, från vårt lager där paketet har en liggtid på utlämningsstället i 14 dagar. För försändelser som inte hämtas ut debiteras en serviceavgift på 100 kr för administrationskostnader (den här avgiften kan variera beroende på produkten och den tillkommer utöver fraktkostnaden).

Transportskada

När du hämtar ut din leverans från Postnord är det viktigt att alltid kontrollera varorna. Om förpackningen verkar skadad på grund av defekt kartong, rekommenderas det att du öppnar och inspekterar varan själv. Om du upptäcker någon fysisk skada på produkten på grund av transporten bör du omedelbart kontakta logistikpartnern och lämna in en reklamation inom fem dagar. Därefter ber vi dig att kontakta robertsfoto via e-post och ange ditt order-ID samt transportörens kollinummer så att vi kan hantera ärendet på bästa sätt.

Reklamation

Om det anses att produkten omfattas av reklamation ska beställaren uppvisa ett giltigt köpebevis såsom kassakvitto vid reklamations anspråk. Vid reklamations anspråk ska produkten lämnas till vår butik.

Ångerrätt

Som konsument har du enligt "Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler" en ångerrätt på 14 dagar, om inte annat anges i villkoren. Ångerfristen börjar löpa från det att Beställaren eller Beställarens ombud mottagit den beställda varan.

Ångerrätten gäller dock inte för vissa typer av varor, såsom varor som har tillverkats enligt Beställarens anvisningar eller som har en tydlig personlig prägel, varor med brutna förseglingar som inte är i säljbart skick.

Om Beställaren vill ångra ett köp ska denne, innan ångerfristen löper ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till robertsfoto per post eller till info@robertsfoto.com.Meddelandet bör innehålla Beställarens namn, adress och relevant information såsom ordernummer, fakturanummer och namn på varan.

Vid utnyttjande av ångerrätt ansvarar Beställaren för varans skick efter att denne mottagit den samt under returfrakten. Returfrakten bekostas av Beställaren. Varan ska returneras inom 14 dagar från det att meddelande om ångerrätt lämnades till robertsfoto, väl förpackad och i originalkartong.

När Beställaren ångrar sitt köp och ångerrätten är tillämplig, kommer robertsfoto att återbetala det belopp som Beställaren betalat för varan eller tjänsten. robertsfoto har rätt att dra av en summa motsvarande varans eventuella värdeminskning jämfört med det ursprungliga värdet, om Beställaren har hanterat varan i större utsträckning än nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Återbetalningen kommer att ske så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar från det att robertsfoto mottagit meddelandet om ångerrätten. robertsfoto kan dock avvakta med återbetalningen tills varan mottagits eller tills Beställaren har bevisat att varan har returnerats, exempelvis genom ett kvitto. Återbetalningen sker till Beställaren via det valda betalningsalternativet, såvida inte annat överenskommits eller hinder för återbetalning föreligger.

Returnera

Du kan returnera varor i vår butik som du finner vid Mälaregatan 12 Södertälje 151 71, eller genom webben.

Retur i butik

Vid retur genom butiken gäller det att ta med ett giltigt köpbevis, kassakvitto, digitaltkvitto eller någon faktura. Butiken hjälper dig med ärendet.

Retur online

För att returnera en produkt via webben gäller det att ta kontakt med oss på return@robertsfoto.com se till att ha med följande i mailet:
Ordernummer
Vilket/vilka produkter som du vill returnera
Så kommer vi hjälpa dig vidare i ärendet.

Företagsinformation

Postadress:
Roberto video & foto atelje
152 57 Södertälje
Sverige
Organisationsnummer: 750824-3438