Integritets policy

Vi samlar främst in din information för att kunna erbjuda dig produkter på vår webbplats och för att kunna leverera dina beställningar till din adress. Som en konsekvens av detta är vi även skyldiga att behålla vissa uppgifter om dina köp under ett antal år enligt lagkrav. Utöver detta använder vi viss information för att marknadsföra produkter som vi tror kan vara av intresse för dig.

Personuppgifter och dataskydd

Alla personuppgifter som du tillhandahåller robertsfoto ("Roberto video & foto atelje") hanteras med största respekt. Vi behöver spara och behandla information om dig, inklusive namn, e-postadress, adress, telefonnummer och personnummer/födelsenummer.

Syftet med denna behandling är att kunna leverera de produkter du beställer, informera dig om orderstatus, avisera och kommunicera med dig som kund, samt att kunna kommunicera om din order med vår betaltjänsteleverantör. Vi erhåller dina uppgifter från den information du anger samt från vår betaltjänsteleverantör. Vi följer gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är den avtalsrelation du ingår med robertsfoto ("Roberto video & foto atelje") genom köpeavtalet. Dina uppgifter kommer att lagras i vår kunddatabas, belägen inom EU/EES, under den tid som krävs för att uppfylla den allmänna reklamationsrätten (tre år).

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med våra samarbetspartners inom betalning, lagerföring, och frakt/spedition. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är den verksamhetsansvarige för MaxFPS AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@robertsfoto.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Som kund till oss kan du få e-post och sms rörande er order, leverans eller annan kommunikation du initierat. Samt information eller erbjudanden kring vår kundrelation. Email från tredje part eller rörande varor som ej är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer ej. Vid automatiskt utskick kan du som kund enkelt avregistrera dig, information om hur du gör finns alltid i mail eller sms. Detta kan ske utan att du som kund måste göra en inloggning eller liknande.

Cookies

Vad är cookies?

En cookie är en liten fil som lagras på besökarens dator när du besöker robertsfoto.com. Denna fil innehåller information om användaren vilket används för att hemsidan ska fungera som den ska, inga personliga uppgifter lagras i våra cookies. Cookies kan användas för att spåra besökarens beteende, som vilka produkter du tittar på och varor som läggs in i varukorgen. Denna information hjälper e-handelsplattformen att skapa en personlig och relevant användarupplevelse genom att erbjuda skräddarsydda rekommendationer och anpassa innehållet baserat på individuella preferenser.

Hur undviker du cookies?

Om du inte vill ta emot cookies kan du radera samtliga cookies ur din webbläsare och blockera alla cookies via webbläsaren du använder.

GDPR

"Vi vill säkerställa att du är fullt medveten om alla dina dataskyddsrättigheter. Varje användare har rätt till följande: Rätten till tillgång – Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter. Rätten till rättelse – Du har rätt att begära att vi rättar till information som du anser är felaktig. Du har även rätt att begära att vi kompletterar information som du anser är ofullständig. Rätten till radering – Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, under vissa förutsättningar. Rätten till begränsning av behandling – Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar. Rätten att invända mot behandling – Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, under vissa förutsättningar. Rätten till dataportabilitet – Du har rätt att begära att vi överför de data vi har samlat in till en annan organisation eller direkt till dig, under vissa förutsättningar. Om du gör en förfrågan har vi en månad på oss att svara. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, kontakta oss."